Beviljade projekt

 • Entreprenörskap och självförsörjning
 • Öppenhet för det okända
 • Spännande miljöer där människor och idéer kan växa
 • Visa alla
 • Förstudie - Grön landsbygdsintegration
 • Integration och innovativt...
 • Offroad Småland
 • Nationalparksdestination Åsnen
 • Unga på landsbygden - framtidens ledare
 • Hack för maten
 • Lokala och digitala informationspunkter
Se alla våra projekt