Samverkansprojekt skogsnäring

Projektets namn: Multiple use of forest

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Ylva Sandström och Annika Nilsson

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet:  Med projektet vill man coacha och inspirera skogsföretag att utveckla sina affärsidéer. Projektet är ett internationellt samverkansprojekt med andra leaderområden i Sverige, Luxemburg, Finland och Portugal samt Linnéuniversitetet. Bakgunden till projektet är att många skogsföretagare på gårdsnivå jobbar traditionellt genom att odla skog på ett konventionellt sätt. Detta arbetssätt behöver utvecklas för att kuna nyttja skogens alla möjliga användningsområden och öka skogen förädlingsvärde och innovationsgrad. Projektet hoppas att bidra till och ta del av god praxis kopplat till grön ekonomi, skogsbrukssektorn och hållbarr utvecckling mellan regionerna i det transnationella samarbetet.

Styrelsens motiveringSkogen är en viktig näring och kommer att vara en viktig resurs för hållbar utveckling. Detta projekt kommer att fokusera på att utveckla de enskilda skogsföretagen.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.