Ny båtramp vid Bolmen

Projektets namn: Projekt Gavlö

Projektägare: Seniorakuten i Värnamo ekonomisk förening 

Kontaktpersoner: John-Erik Svensson

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet:  

Med projektet vill man skapa förutsättningar för friluftsaktiviteter och utvecklande av besöksnäringen i norra Bolmen. Båtrampen som ska byggas kommer att underlätta för fritidsfiskare eftersom det just nu inte finns en ramp i norra delen av sjön. Den har även efterfrågats från forskningshåll då man utför undersökningar för att ta reda på varför vattnet i Bolmen blir brunt. Därför blir båtrampen viktig både för turismnäringen i området men också för att se till att Bolmen fortsätter att vara en frisk sjö ur miljöhänseende. Förutom båtrampen kommer även en grillplats med regnskydd att byggas och området göras mer tillgänglig för besökare med funktionshinder och familjer med barnvagnar. Båtrampen ska också öka säkerheten i norra Bolmen med omnejd eftersom den möjliggör effektivare sjöräddning och släckningsarbete vid brand. Ett ytterligare plus är att våffelkaféet i samhället Danäs beräknas kunna öka sin omsättning genom de forskare som kommer att behöva kost och logi.

Styrelsens motivering:

Projektet är intressant för fisketurismutvecklingen i området. Därmed får våffelkaféet i Dannäs en större bas som kan bidra till att utveckla denna verksamhet. Våffelkaféet kommer också genom projektet att bygga upp en uthyrningsverksamhet av både egna gästrum men också av tomma hus i området. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.