Nationalparksdestination Åsnen

Projektets namn: Nationalparksdestination Åsnen

Projektägare: Destination Småland

Kontaktpersoner: Karin Nilsson, telefon: 070- 363 41 65 och Anna Sjödahl, telefon: 0470-733271

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande

Kort information om projektet: 

Huvudmålgruppen är turistföretagare i Åsnenområdet, hotellen i närliggande områden samt ideella föreningar, sockenråd, lokala utvecklingsgrupper. Syftet med projektet är att genom utveckling av produkter inom natur och kultur öka företagens exportmognad och ta steget för att Destination Åsnen ska bli Sveriges första nationalparksdestination. 

LAG:s motivering:

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!