Använd loggorna rätt

Vid all information och kommunikation som görs i projektet ska det vara synligt att stödet kommer från EU och leader; det gäller på hemsida och i publikationer av olika slag (t ex broschyrer, nyhetsbrev och affischer). 

I ditt beslut om stöd finns det anvisningar om hur logotyperna ska användas, var noga med att följa det. Om ni inte informerar på rätt sätt kan Jordbruksverket återkräva eller göra avdrag på stödet.

Visa att projektet får stöd genom tre logotyper:

  • EU-logotypen för den fond som finansierar projektet. Observera att det finns fem olika EU-logotyper: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt en fondövergripande. I ditt beslut framgår vilken fond projektet fått stöd från och därmed vilken logotyp som ska användas.

  • Leader-logotyp

  • Leader Linné Smålands logotyp

Samt:

  • Om webbplats: kort beskrivning av ert leaderprojekt med information om finansiering och med  länk till EU-kommissionens webbplats.

  • Vid arrangemang: informera deltagarna om finansieringen.

  • Vid mediakontakt: tala om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från Leader Linné Småland.

Jordbruksverkets information om logotyper (till Jordbruksverkets webb)

Användning EU-logotype och andra informationskrav (detaljerad info från Jordbruksverket)

Ladda ner logotyper 

Kombinerad logotype för landsbygdsfonden (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Leader och Leader Linné Småland. 

Kombinerad logotype för Regionalfonden, Leader och Leader Linné Småland. 

Kombinerad logotype för Socialfonden, Leader och Leader Linné Småland. 

Du hittar logotyper i fler format på Jordbruksverkets webbplats.