Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin är styrande för arbetet i vårt Leaderområde. I strategin finns idéer om hur landsbygden kan utvecklas på ett sätt som ger ökat boende, ökad service, ökat företagande och fler kreativa miljöer och aktiviteter.

I utvecklingsstrategin betonar vi kreativiteten, det hållbara samhället, de nya idéerna och företagandet som förutsättningarna för att lyckas.

Efter projektets genomförande ska det finnas möjlighet att driva verksamheten vidare, utan projektstöd.

Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi