Få hjälp med din ansökan

Leaderkontoret hjälper gärna till som ett stöd i ansökningsprocessen och ger råd om hur du kan utforma din ansökan. Vi ordnar också regelbundet utbildningar och informationstillfällen för den som vill veta mer om hur man går från projektidé till en komplett ansökan. 

För att förbereda dig kan du titta igenom vilka frågor ansökan innehåller och hur budgetmallen är upplagd. För att styrelsen ska kunna bedöma projektets nytta och bidrag till strategin behöver också ett antal lokala frågor besvaras.

Du gör din ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt. Det är bra att ordna fullmakten i ett tidigt skede.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer hjälp.