Slutredovisa projektstöd

I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska projektet slutredovisas. 

Slutredovisningen ska knyta an till projektplanen och den ska spegla utfallet i projektet. Det innebär en beskrivning av projektet och hur det har genomförts, resultatet och effekterna av projektet samt nationella indikatorer.

Du gör slutredovisning och ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Underlagen laddas upp i Jordbruksverkets e-tjänst.

Vägledning vid redovisning. Jordbruksverkets information om hur du redovisar och ansöker om utbetalning.

Viktigt:

  • Ha koll på projektets slutdatum. Skicka in ansökan om utbetalning och slutredovisning i god tid före slutdatum

  • Stäm gärna av slutredovisningen med leaderkontoret innan den skickas till Jordbruksverket

  • Högst 80 % av projektstödet betalas ut innan projektet är slutredovisat

Här hittar du redovisningsblankett för de lokala indikatorerna. 

Här hittar du Försättsbladet till redovisningen

Här hittar du checklista inför ansökan om utbetalning

Redovisa tydligt den ideella tiden som har lagts ner i projektet.  Det finns ingen särskild blankett som ska användas  men det ska dokumenteras hur mycket ideell tid (antal timmar) som ni uppskattar har lagts ner i projektet och i samband med vilka projektaktiviteter. Stäm gärna av den nedlagda ideella tiden med vad ni uppskattade  i projektansökan och ge en tydlig bild av det ideella arbetet.