Stöd under genomförande av projekt för projektstöd

Under genomförandet håller projektägare och leaderkontoret  kontakt och kontoret finns som ett stöd vid eventuella frågor. Det är väldigt viktigt att ni följer ert beslut om stöd. Eventuella avvikelser från beslutet måste godkännas av leaderkontoret innan förändring genomförs, annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. 

Ansökan om utbetalning görs i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Det finns en guide till e-tjänsten (se nedan).

Det finns möjlighet att ansöka om förskott för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och allmännyttiga stiftelser.

Guider, länkar och blanketter

Att ansöka om utbetalning

Guide till E-tjänsten ansökan om utbetalning

Försättsblad - underlag till ansökan om utbetalning

Körjournal

Medfinansieringsintyg

Timlöneberäkning

Projektdagbok timanställd personal

Projektdagbok ideell tid (per aktivitet)

Projektdagbok ideell tid (per person)

Försättsblad ansökan om utbetalning

Ändring av beslut om stöd

Blankett för ansökan om förskott (från Leader Linné Småland)

Intyg begagnad utrustning