Slutredovisa mikrostöd

  • Rapport
    Efter genomfört projekt ska ni skicka in en slutrapport till Leader Linné Småland enligt någon av mallarna nedan.

  • Kostnadsunderlag
    De kostnader som finns upptaget i er budget är stödberättigade utgifter. Till slutrapporten ska ni bifoga kopior på alla kvitton, fakturor och eventuella biljetter som projektet omfattar.

  • Marknadsföringsmaterial
    Om ni haft marknadsföring i projektet vill vi att ni även skickar med annonser och affischer eller annan marknadsföringsmaterial. Har det skrivits om er i tidningen ser vi gärna också att sådana artiklar bifogas i redovisningen.

Slutredovisning omställning 2.0

Slutredovisning kreativa och levande landsbygder

Slutredovisning ungas engagemang

Allt material skickas antingen via mail till Emilie@leaderlinne.se  eller via brev till Leader Linné Småland, Box 5, 342 21 Alvesta.