Slutredovisa

Här hittar du information om hur du redovisar projekt.

  • Du som har beviljats projektstöd redovisar och ansöker om utbetalning i Jordbruksverkets E-tjänst. 

  • Du som har beviljats mikrostöd redovisar direkt till Leader Linné Småland.