close
EN

Investering för ökat engagemang för barn

Projektets namn: Investering för ökat engagemang för barn

Projektägare: Ör-Ormesberga bygdegårdsförening

Kort information om projektet: Bygdegårdsföreningen har nyligen gjort stora renoveringar i Ormesberga bygdegård, och vill nu locka fler barnfamiljer genom att påbörja arbetet med utemiljön. Många unga vistas i bygdegården sedan tidigare, och lokalerna erbjuds hyresfritt på söndagar för barnaktiviteter. Nu vill föreningen skapa en samlingsplats även utomhus, för både spontana besök och organiserade aktiviteter. Därför ska de sätta upp tre lekredskap, som rutschkana och gunga, med ett underlag som gör det ofarligt att leka där. De ska även sätta upp staket runt trädgården.

Styrelsens motivering: Projektet är positivt för bygden. Bygdegårdsföreningen har redan iordningsställt en lokal och efter önskemål från föräldrar vill de ordna en lekplats för barnen. Detta projekt innebär att mötesplatsen utvecklas så att individer och grupper i olika åldrar i bygden kan mötas och samverka för att utveckla bygdens attraktionskraft. Projektet kommer att leda till möten mellan olika personer, bidra till nya aktiviteter och skapa engagemang hos dem som deltar.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev