Hur du ansöker om projektstöd

Ta gärna kontakt med leaderkontoret och diskutera projektidéerna innan du påbörjar din ansökan.

Ansökan sker i två steg. Steg 1 är en förenklad ansökan och kan göras direkt. Innan du går vidare med steg 2 ska du alltid kontakta vårt leaderkontor.

Du ansöker om projektstöd i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Här hittar du en guide för hur du fyller i ansökan.

 

   1. Den som ansvarar för att fylla i ansökan behöver först ansöka om en fullmakt.

Den ansvariga behöver:

  • Vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren

  • Ha ett Bank-ID

Blankett för Fullmakt projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar 

Blankett för Fullmakt ändring av beslut om stöd

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om fullmakt

 

   2. Ansökan om stöd Steg 1.

När ovanstående är gjort kan du logga in under Mina sidor på Jordbruksverket och påbörja ansökan. Logga in med något av alternativen som ges, Stöd inom Lokalt Ledd Utveckling, Ansökan  – Steg 1.

 

   3. Projektplan.

Efter att Steg 1 är gjort behöver du göra en projektplan där allt som ska göras är noga beskrivet, på vilket sätt och av vem. Du arbetar med projektplanen i en mall som du får från vårt leaderkontor. De flesta av svaren kan dessutom användas i steg 2 i ansökan hos Jordbruksverket. 

 

   4. Ansökan Steg 2.

Nu kan du logga in på Mina sidor och fullfölja ansökan. Logga åter igen  in med något av alternativen som ges, Stöd inom Lokalt Ledd Utveckling, Ansökan  – Steg 2.  Ladda upp projektplanen från punkt 3 som "Bilaga projektplan". De frågor som är lika kan du helt enkelt kopiera från projektplanen så att texten finns på två ställen, i ansökningsformuläret samt "Bilaga projektplan".

 

Tänk på att projektet måste gå i linje med våra våra övergripande och horisontella mål och passa in i vår lokala utvecklingsstrategi.

 

Här kan du se processen för ett projekt

PDF med beskrivning av processen för ett projekt hos Leader

Guider och dokument när du ska ansöka

Jordbruksverkets information om fullmakt 

Guide till E-tjänsten ansökan om stöd

Mål enligt Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi 

Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi

Blankett fullmakt e-tjänst

 

Bilagor till ansökan

Mall aktivitetsplan

Budgetmall (och anvisningar till budgetmallen)

Obligatorisk bilaga till ansökan (inom landsbygdsfonden)

Timlöneberäkning