Grön landsbygdsintegration

Hösten 2016 startade förstudien Grön landsbygdsintegration. Det är ett projekt som undersöker hur man kan integrera nya svenskar med hela människan i fokus. Grön rehabilitering, utbildning och praktik sammanfogas i en kombinationsmodell med landsbygden som utgångspunkt. 

Föreningen Nybrukarna i Tolg är projektägare och Ingela Eriksson är projektledare.

Eva Jacobsson Börjesson har gjort tre intervjuer med Ingela. Den första har rubriken Förstudien går mot sitt slut, den andra Glimtar från projektledaren och den tredje Vad händer nu för Tolgmodellen.