Genomföra och delredovisa projekt

Leaderkontoret finns som ett stöd under projektet. Du kan få råd om hur redovisning och ansökan om utbetalning ska utformas och vi hjälper gärna till och svarar på frågor från projektgruppen. Vi erbjuder också utbildningstillfällen om hur du gör ansökan om utbetalning och vilka underlag som krävs för att en ansökan ska vara komplett.

När kostnader har betalats under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. I ansökan om utbetalning ingår en lägesrapport. Lägesrapporten ska beskriva vad som har hänt i projektet och hur utgifterna som redovisas har bidragit till genomförandet.

Du gör redovisning och ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Underlagen skickas per post.

Vägledning vid redovisning

Tips:

  • Redovisa och ansök om utbetalning regelbundet

  • Förändras förutsättningarna under projekttiden ska leaderkontoret kontaktas

  • Stäm gärna av ansökan  om utbetalning med leaderkontoret innan den skickas till Jordbruksverket