När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. För att ett projekt ska tas upp för beslut behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

Styrelsemöten 2022:

  • Skicka in ansökan senast 9 januari för beslut kort efter 9 februari. 

  • Skicka in ansökan senast 6 mars för beslut kort efter 6 april.

  • Skicka in ansökan senast 1 maj för beslut kort efter 1 juni.

  • Skicka in ansökan senast 14 augusti för beslut kort efter 14 september.

  • Skicka in ansökan senast 6 november för beslut kort efter 7 december.

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.