När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. För att ett projekt ska tas upp för beslut behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

Styrelsemöten 2021:

  • Skicka in ansökan senast 26 april för beslut kort efter 26 maj.

  • Skicka in ansökan senast 9 augusti för beslut kort efter 8 september.

  • Skicka in ansökan senast 18 oktober för beslut kort efter 17 november. 

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.