Viktiga begrepp

Grundtanken med leader är att samverka över olika gränser för att utnyttja begränsade resurser och få så stor utväxling som möjligt. Ur denna tanke har man också tagit fram ett antal värdegrunder som är viktiga för dem som ansöker att ha funderat kring för att öka chanserna att få sitt projekt beviljat.

Underifrånperspektiv – tankar och idéer ska vara väl förankrade hos de personer som berörs av projektet. Allra bäst är det om projektet är initierat av invånare, företag, organisationer och grupper i det aktuella området.

Trepartnerskap – i varje projekt är det en fördel med ett samarbete mellan det ideella, det privata och det offentliga. Det skapar en större kraft och öppnar upp många dörrar till nya idéer och lösningar.

Innovation och nytänkande – är ett starkt önskemål i varje projekt. Utgångspunkten ska dock vara den geografiska del där man befinner sig, vilket innebär att det ska vara innovativt just här. Leaderprojektet ska bidra till en lokal utveckling.

En europeisk dimension – Leader är en metod inom EU, och därför vill vi betona att det är positivt med projekt där resultaten kan överföras till andra regioner i Europa. Samarbete med andra länder inom EU är givetvis också ett plus.