Sök finansiering till din idé

Har du en idé om att tillsammans med andra utveckla landsbygden är du välkommen att höra av dig till oss på Leader Linné Småland. Vi vill utveckla landsbygden, göra den livskraftig och levande – där behövs du och dina idéer. 

Det finns två olika former av finansiering att söka; projektstöd och mikrostöd. Mikrostöd är mindre stöd som är enklare att söka. 

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i leaderområdet fram till år 2023.

Det här är våra tre övergripande områden:

  • Spännande miljöer där människor och idéer kan växa. Vi ser gärna att det skapas mötesplatser, fysiska eller virtuella, där människor med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens kan mötas. Det viktiga är interaktionen mellan människor.

  • Öppenhet för det okända. Ingen vet något om framtiden. Nya tjänster och produkter kommer att behövas, vi uppmuntrar till innovationer, nya affärsidéer och samarbetsformer. Våga testa nytt! 

  • Entreprenörskap och självförsörjning. Här är fokus på entreprenörskap, företagande och tillväxt men också på kompetensutveckling och integration på arbetsmarknaden.

Projektidén måste stämma överens med våra övergripande och horisontella mål och passa in i vår lokala utvecklingsstrategi.