Remiss för Leader Linné Smålands strategi 2023-2027

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Leader Linné Småland. Leader Linné Småland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i  kommunerna Alvesta, Växjö, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Värnamo och Sävsjö. Vetlanda kommun har tidigare ingått i vårt samarbete men kommer i slutet av år 2022 övergå till annat leaderområde. 

Utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader Linné Småland under EU:s programperiod för åren 2023 – 2027. 

Under våren har vi genomfört digitala träffar för allmänheten och för utvalda grupper för att få mångas inspel att bygga den nya strategin på. En skrivargrupp  med  olika representanter från vårt geografiska området har styrt strategiprocessen tillsammans med vår konsult Daniel Folkesson.

Det har lett fram till det strategiförslag som vi nu presenterar med områdesbeskrivning, vision, mål och insatsområden. Nu skickar vi strategin för remiss och ber om era synpunkter.

Remissversionen av strategin hittar du här

Fundera gärna på följande frågor:

  1. Finns det en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer?  Om nej, vad behöver förbättras? 
  2. Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Leader Linné Smålands geografiska område? Är det något ni tycker saknas eller behöver tydliggöras?
  3. Övriga synpunkter?

Tänk på att innehållet i slutversionen av strategin kommer att vara styrande för vilken typ av satsningar som kan finansieras via Leader Linné Småland från 2023 till 2027. Därför är det viktigt att den matchar de behov, möjligheter och engagemanget som finns i just vårt geografiska område.

Skicka era svar senast den 22 september via vårt formulär

 

Publicerad: 2021-08-31