Anmälan till kommunmöten och enkät för vår nya utvecklingsstrategi

Vår strategiprocess är äntligen igång och nu väntar intensiva och roliga veckor! 

Totalt genomför vi 7 digitala kommunmöten för att ta fram ett så bra underlag som möjligt för vår kommande utvecklingsstrategi. Mer info om mötena hittar du här

Anmäler dig till något av mötena gör du via länken här 

Har du inte möjlighet att närvara eller känner att du vill dela med dig av fler tankar och inspel till vår strategi vore vi väldigt tacksamma om du tar dig några minuter och fyller i en enkät.

Enkäten hittar du här

 

Publicerad: 2021-04-09