Slutredovisa projektstöd

I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska projektet slutredovisas. 

Slutredovisningen ska knyta an till projektplanen och den ska spegla utfallet i projektet. Det innebär en beskrivning av projektet och hur det har genomförts, resultatet och effekterna av projektet samt nationella indikatorer.

Du gör slutredovisning och ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Underlagen skickas per post.

Vägledning vid redovisning. Jordbruksverkets information om hur du redovisar och ansöker om utbetalning.

Viktigt:

  • Ha koll på projektets slutdatum. Skicka in ansökan om utbetalning och slutredovisning i god tid före slutdatum

  • Stäm gärna av slutredovisningen med leaderkontoret innan den skickas till Jordbruksverket

  • Högst 80 % av projektstödet betalas ut innan projektet är slutredovisat

Här hittar du redovisningsblankett för de lokala indikatorerna. 

Redovisa tydligt den ideella tiden som har lagts ner i projektet.  Det finns ingen särskild blankett som ska användas  men det ska dokumenteras hur mycket ideell tid (antal timmar) som ni uppskattar har lagts ner i projektet och i samband med vilka projektaktiviteter. Stäm gärna av den nedlagda ideella tiden med vad ni uppskattade  i projektansökan och ge en tydlig bild av det ideella arbetet.