Slutredovisa mikrostöd

Ladda ner blanketten för att redovisa ditt mikrostöd

När du redovisar ska du slutfakturera Leader Linné Småland. 

  1. Fakturera maximalt det belopp du fått beviljat. Om du fått beviljat 20 000 kronor men projektet bara kostade 18 000 kronor – fakturera oss 18 000 kronor (inte 20 000 kronor). 

  2. Bifoga kostnadsunderlag till redovisningen – såsom kvitton och betalda fakturor.

  3. Har du fått ett förskott? Dra av detta belopp från fakturan och märk ut förskottet på ett tydligt sätt på fakturan. Exempel: ”Förskott från Leader Linné Småland: 5 000 kronor"

Mikrostöd ska vara redovisade senast den 31 dec 2017. Ta gärna kontakt med leaderkontoret om du har frågor.