Slutredovisa projektstöd

I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska projektet slutredovisas. 

Slutredovisningen ska knyta an till projektplanen och den ska spegla utfallet i projektet. Det innebär en beskrivning av projektet och hur det har genomförts, resultatet och effekterna av projektet samt nationella indikatorer. Tillsammans med leaderkontoret stäms resultatet av mot de lokala indikatorerna.  

Du gör slutredovisning och ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Underlagen skickas per post.

Vägledning vid redovisning.

Viktigt:

  • Ha koll på projektets slutdatum. Skicka in ansökan om utbetalning och slutredovisning i god tid före slutdatum

  • Stäm gärna av slutredovisningen med leaderkontoret innan den skickas till Jordbruksverket

  • Högst 80 % av projektstödet betalas ut innan projektet är slutredovisat