Slutrapportera

I slutet av projektet utvärderas  resultatet och effekterna. Du gör då en slutredovisning av projektet och ansöker om utbetalning.