Protokoll 2018

Årsmöte:

Protokoll från årsmöte 2018

Protokoll från styrelsemöte 14 februari 2018

Protokoll från styrelsemöte 23 april 2018

Protokoll från styrelsemöte 31 maj 2018

Protokoll 2017

Årsmöte:

Protokoll från årsmöte Leader Linné Småland 2017

Styrelsemöte: 

Protokoll från styrelsemöte 15 februari

Protokoll från styrelsemöte 26 april

Protokoll från styrelsemöte 30-31 maj

Protokoll från styrelsemöte 13 september

Protokoll från styrelsemöte 15 november

Protokoll 2016

Årsmöte:

Protokoll från årsmöte Leader Linné Småland 2016

Protokoll från årsmöte Leader Linné 2016 

Styrelsemöte: 

Protokoll från styrelsemöte 20 april 2016

Protokoll från styrelsemöte 31 maj 2016

Protokoll från styrelsemöte 7 september 2016

Protokoll från styrelsemöte 7 november 2016