Multiple use of forest

Projektets namn: Multiple use of forest

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Åsa Westström telnr: 0705-600 262

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Projeketet är ett samarbete regionalt och transnationellt med Leader Västra Småland i Sverige, Finland, Luxemburg och Portugal. Projektet kommer att coacha och inspirera skogsföretag som vill utveckla sina affärsidéer samt skapa en lärplattform där deltagarna ska få möjlighet att vara aktiva med frågor, kunskap och erfarenhetsutbyte inom olika ämnen.

Styrelsens motivering: Skogen är en viktig näring och kommer att vara en viktig resurs för hållbar utveckling. Detta projekt kommer att fokusera på att utveckla de enskilda skogsföretagen.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.