Slutredovisa leadercheck

Leadercheckar var ett enklare sätt att söka medel för en idé som utvecklar landsbygden till och med januari 2017.

Utbetalning och redovisning av leadercheck 

Information om utbetalning av leadercheck

Redovisning av leadercheck