Kulturella kreativa näringar i Gummifabriken

Projektets namn: Kulturella kreativa näringar i Gummifabriken

Projektägare: Värnamo kommun/Gummifabriken

Kontaktpersoner: Karmen Granat 0370-378094

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3.1 Stödjande åtgärder för nyföretagande och företagsutveckling

Kort information om projektet: 

Region Jönköping har genomfört en stor analys av vilka företag som finns inom kulturella kreativa näringar (KKN). Detta är en bransch som består av bland annat matkreatörer, besöksnäringen, hantverksnäringen, musik och teater samt kreativa delar av den digitala branscher.

Analysen som Regionen gjorde gav ett teoretiskt resultat på regional nivå.  Med utgångspunkt från denna analys genomförde Värnamo kommun ett antal utredningar kring behovsbilden inom KKN samt åtgärdsbehov. På kreatörernas önskelista stod fysiska mötesplatser, fysiskt- och digitalt medlemsnätverk, affärsförmedling, stödfunktioner för uppstartande och utveckling av KKN-företag, kurser i kulturföretagande och synliggörande aktiviteter.

Styrelsens motivering:

Projektet är ett tydligt näringslivsprojekt där men vill lyfta upp en osynlig bransch som egentligen är mycket viktig för näringslivets långsiktiga utveckling eftersom den inte kan flytta till utlandet utan måste finns kvar där utövarna och konsumenten finns. Extra viktigt är det att lyfta upp denna bransch i en så verkstadsintensiv region som GGVV-regionen är. Genom projektet får många företag en långsiktig utveckling och tanken är att efter projekttidens slut ska projektägaren själva fortsätta utveckla nätverket och underhålla hemsida.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.