Hur du ansöker om projektstöd

Ta gärna kontakt med leaderkontoret och diskutera projektidéerna innan du påbörjar din ansökan.

Du ansöker om projektstöd i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor.
Där behöver du vara förberedd med godkänd fullmakt och e-legitimation. 

Din ansökan kan ske i två varianter, Steg 1 och Steg 2.

Steg 1 är en förenklad men ej komplett ansökan. Gör du denna ska du alltid kontakta leaderkontoret innan du går vidare med Steg 2.

Steg 2 är den kompletta ansökan som även ska innehålla, budget, aktivitetsplan, obligatorisk bilaga till ansökan och i förekommande fall annan bilaga.

Här kan du se processen för ett projekt

PDF med beskrivning av processen för ett projekt hos Leader

Guider och dokument när du ska ansöka

Jordbruksverkets information om fullmakt 
Guide till E-tjänsten ansökan om stöd
Mål enligt Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi 
Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi

 

Blankett fullmakt e-tjänst

 

Bilagor till ansökan

Mall aktivitetsplan

Budgetmall (och anvisningar till budgetmallen)

Obligatorisk bilaga till ansökan (inom landsbygdsfonden)

Timlöneberäkning