Hur du ansöker om projektstöd

Du ansöker om projektstöd i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Där behöver du vara förberedd med 
e-legitimation och fullmakt. 

Ta gärna kontakt med leaderkontoret och diskutera projektidéerna innan du påbörjar din ansökan.

Din ansökan sker sedan i två steg, steg 1 och steg 2. Efter att du har gått igenom steg 1 i ansökan ska du alltid kontakta leaderkontoret innan ni går vidare med ansökan steg 2. 

Guider och dokument när du ska ansöka

Jordbruksverkets information om fullmakt 

Blankett fullmakt e-tjänst

Guide till E-tjänsten ansökan om stöd

Mall aktivitetsplan

Budgetmall (och anvisningar till budgetmallen)

Obligatorisk bilaga till ansökan (inom landsbygdsfonden)

Timlöneberäkning

 

Mål enligt Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi 

Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi