Grön landsbygdsintegration

Hösten 2016 startade förstudien Grön landsbygdsintegration. Det är ett projekt som undersöker hur man kan integrera nya svenskar med hela människan i fokus. Grön rehabilitering, utbildning och praktik sammanfogas i en kombinationsmodell med landsbygden som utgångspunkt. 

Föreningen Nybrukarna i Tolg är projektägare och Ingela Eriksson är projektledare.