Genomföra och delredovisa projekt

Leaderkontoret finns som ett stöd under projektprocessen. Du kan få råd om hur redovisning och ansökan om utbetalning ska utformas och vi hjälper gärna till och svarar på frågor från projektgruppen. Vi erbjuder också utbildningstillfällen om hur du gör en ansökan om utbetalning och vilka underlag som krävs för att en ansökan ska vara komplett.

Du gör ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.