När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. För att ett projekt ska tas upp för beslut behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

Styrelsemöten 2019:

  • Skicka in ansökan senast  12 augusti för att få beslut kort efter 13 september.

  • Skicka in ansökan senast 21 oktober för att få beslut kort efter 20 november.

Styrelsemöten 2020:

  • Skicka in ansökan senast 12 januari för att få beslut kort efter 12 februari.

  • Skicka in ansökan senast 15 mars för att få beslut kort efter 15 april.

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.