När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. För att ett projekt ska tas upp för beslut behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

Styrelsemöten 2018:

  • Skicka in ansökan senast 15 januari för att få beslut kort efter 14 februari.

  • Skicka in din ansökan senast 23 mars för att få beslut kort efter 23 april.

  • Skicka in din ansökan senast 30 april för att få beslut kort efter 31 maj.

  • Skicka in ansökan senast  17 augusti för att få beslut kort efter 19 september.

  • Skicka in ansökan senast 12 oktober för att få beslut kort efter 14 november.

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.