När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. För att ett projekt ska tas upp för beslut behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

Styrelsemöten 2019:

  • Skicka in ansökan senast  13 Januari för att få beslut kort efter 13 februari.

  • Skicka in ansökan senast 25 mars för att få beslut kort efter 24 april.

  • Skicka in ansökan senast 29 april för att beslut kort efter 29 maj. 

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.