När du ansöker om projektstöd

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Beslutet tas på våra styrelsemöten som vi har 4–6 gånger per år. Om du vil ha beslut inom en viss tid behöver du skicka in en komplett ansökan en månad innan styrelsemötet. 

  • Skicka in din ansökan senaste den 16 januari för att få beslut kort efter den 15 februari.

  • Skicka in din ansökan senaste den 27 mars för att få beslut kort efter den 26 april. 

  • Skicka in din ansökan senaste den 30 april för att få beslut kort efter den 31 maj.

  • Skicka in ansökan senast den 14 augusti för att få beslut kort efter 13 september.

  • Skicka in ansökan senast 16 oktober för att få beslut kort efter 15 november.

Vem beslutar om jag får finansiering? 

Styrelsen bedömer vilka projekt som får finansiering. Därefter fattar Jordbruksverket det formella beslutet.